Informace o nás

Tato informační stránka slouží k detailnímu popisu tohoto webového projektu, Vaší společnosti, produktů a služeb, které nabízíte. Zaměřte se především na Vaše silné stránky, dále popište historii společnosti, získané licence či ocenění.

V případě, že považujete některé informace či sdělení za opravdu důležité, můžete je v textu zvýraznit například takto.

Naši uživatelé

Kraje, města, obce, regiony, spolky, firmy, školy, kulturní domy, pořadatelé a organizátoři kulturních akcí.....

Zde je vhodné popsat, kdo jsou Vaši cíloví uživatelé a proč je právě tento projekt pro ně důležitý. Důležité je Vaše návštěvníky také motivovat, aby se na tyto stránky pravidelně vraceli.

Historie projektu

Tyto webové stránky byly vytvořeny v 5/2011.

Účelem je zpřístupnění informací a kontaktů všem zájemcům a partnerům.

Současně si ověřujeme účinnost této formy prezentace a kontaktů s veřejností..